Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een gespreksmethode die een klant of client stimuleert zijn of haar gedrag te veranderen. De basis voor deze methode is zelfsturing en intrinsieke motivatie. Deze training is laagdrempelig, de techniek is direct toepasbaar en de resultaten zijn direct merkbaar.

Binnen deze training wordt gebruik gemaakt van een acteur, om het geleerde in een veilige omgeving te oefenen.


Resultaat

Na afronding van de training Motiverende Gespreksvoering


Weten deelnemers

- Wat het nut van motiverende gespreksvoering is

- Welke fasen de klant/cliënt doormaakt in gedragsverandering

- Hoe dit aansluit op de dagelijkse werkpraktijk


Kunnen deelnemers

- De elementen van motiverende gespreksvoering herkennen in gesprekken en hier feedback op geven

- Zelf een motiverend gesprek voeren

- Reflecteren op de kwaliteit van hun gespreksvoering


Krijgen deelnemers

- Een gadget die ze helpt de diverse elementen van gespreksvoering scherp te houden en te trainen

- Een persoonlijke herinnering per post waarin ik hen vraag naar hoe zij het geleerde toepassen


Krijgt de organisatie

-     Tips op maat om op de werkvloer aan te sluiten op wat de deelnemers hebben geleerd

 

Duur van de training

Eén dag, waarbij in de middag een acteur aansluit.

 

Groepsgrootte

6 tot 15 deelnemers.

(Andere groepssamenstellingen mogelijk in overleg)

 

Prijs

€2550,-

 

Bovengenoemde kosten zijn exclusief BTW en reiskosten a € 0,38 per kilometer.

De kosten van catering en locatie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien gewenst heb ik tips voor mooie trainingslocaties.

Ik ben CRBKO geregistreerd, dat betekent dat ik voor sommige organisaties BTW-vrij mag factureren.