HET ANTI-AANBAKBREIN

Hoe zorg je ervoor dat er mentaal minder aan je blijft plakken?

In de workshop het Anti-aanbakbrein wordt in één dagdeel op lichte en humoristische wijze aandacht gegeven aan waaróm zaken mentaal blijven plakken en ook aan hoe je daar vanaf komt. Of het nou gaat om heftige ervaring met een klant, burger of cliënt, het feit dat iemand naar je gesnauwd heeft of dat je iets gedaan hebt waar je spijt van hebt; zelfs de kleinste gebeurtenis kan zich in jouw hersenen verankeren en jou negatieve energie kosten. Voor het gelijknamige boek "het Anti-aanbakbrein" sprak ik met honderd mensen over wat er mentaal aan hen bleef kleven én hoe zij er vervolgens weer vanaf zijn gekomen.

Het resultaat van dit onderzoek, gecombineerd met wetenschappelijke onderzoeken, resulteerden in een overzichtelijk stroomschema waarmee iedereen zich stap voor stap van mentale plakkerigheid kan ontdoen. Dit schema, het zogenaamde "Anti-aanbakplan", vormt de basis voor deze workshop. Deelnemers stappen naar buiten met nieuwe kennis, een eigen plan van aanpak en een glimlach op hun gezicht.


Teambuilding en burnoutpreventie

De training het Anti-aanbakbrein zorgt ervoor dat deelnemers minder piekeren en met zorgen rondlopen. In deze tijd, waarin we na een periode van isolatie en quarantaine weer steeds meer live met elkaar werken, komen steeds meer mentale klachten op de oppervlakte. Het percentage depressies en burnoutklachten neemt nog steeds toe (bron: Trimbos instituut). Bij het ontwikkelen vanarbeidsbelemmerende klachten spelen lichamelijke processen, de thuissituatie maar zeker ook de werkomgeving een grote rol. Wanneer collega's op de hoogte zijn van manieren om met belemmerende gedachten om te gaan, kunnen zij elkaar hierin ondersteunen. Dit zorgt voor een gedragen aanpak op de werkvloer, een gevoel van vertrouwen onderling en een gezonder werkklimaat.


Resultaat

Na afronding van de training het Anti-aanbakbrein:


Weten deelnemers

-      Waarom sommige gedachten bij hen "blijven plakken"

-      Wat het nut is van een actieve aanpak van deze gedachten

-       Welke stappen er zijn om van belemmerende gedachten af te komen


Kunnen deelnemers

-       Hun eigen patronen en zorgen herkennen en benoemen

-      Gebruik maken van het stappenplan naar meer mentale rust

-       Benoemen hoe zij het "Anti-aanbakplan" gaan toepassen in hun privé en werksituatie


Krijgen deelnemers


-      Het boek "het Anti-aanbakbrein"

-      Een persoonlijke herinnering per post waarin ik hen vraag naar hoe zij het geleerde toepassen


Krijgt de organisatie

-     Tips op maat om op de werkvloer aan te sluiten op wat de deelnemers hebben geleerd

Duur van de workshop

Eén dagdeel.

Deze training is uit te breiden met een extra dagdeel, waarin deelnemers een gedetailleerd plan maken om het geleerde in te passen in hun dagelijkse praktijk.


Groepsgrootte

Zes tot vijftien deelnemers.

Andere groepssamenstellingen mogelijk in overleg.


Prijs

€1950,-


Bovengenoemde kosten zijn exclusief BTW en reiskosten a € 0,38 per kilometer.

De kosten van catering en locatie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien gewenst heb ik tips voor mooie trainingslocaties.


Kosten extra dagdeel € 950,-

Ik ben CRBKO geregistreerd, dat betekent dat ik voor sommige organisaties BTW-vrij mag factureren.