De Mentale mappenkast

In de meeste kantoorpanden staat er ergens nog wel eentje in een opslag of in de kelder. Zo'n metalen mappenkast, waarin ordners met witgestickerde ruggen alle informatie van vroeger bewaren. Van de tijd voor-de-cloud. In sommige organisaties worden ze zelfs nog volop gebruikt.

Hoe dan ook: zo'n mappenkast hebben wij allemaal in ons brein: een registratie van hetgeen we hebben geleerd en meegemaakt. Dat maakt ons goed in ons werk én het kan ons in de weg zitten.

Door als team laagdrempelig het gesprek aan te gaan over de inhoud van ieders "Mentale Mappenkast", vergroot het zelfinzicht van de deelnemers én wordt het team hechter.

Onderzoek wijst uit dat regelmatig ervaringen delen leidt tot minder uitval en een verbeterde fysieke- en mentale gezondheid. Deze training past daarom goed in een burn-out preventieprogramma en/of het vitaliteitsbeleid.


Resultaat

Na afronding van de training De Mentale Mappenkast


Weten deelnemers

-       Het nut van de mentale mappenkast

-       De mogelijke belemmeringen die deze kan veroorzaken voor de gezondheid

-       De negatieve en positieve invloed die de mentale mappenkast heeft op de dagelijkse praktijk


Kunnen deelnemers

- De belangrijkste elementen van hun eigen mentale mappenkast benoemen

- Bewust kiezen om wel of juist niet te handelen naar hun impulsen

- Hun collega's informeren over waar zij graag steun ontvangen


Krijgen deelnemers

- Een visueel overzicht van hun eigen Mentale Mappenkast in de vorm van een A2 poster. Deze hebben zij tijdens de training gevuld door diverse oefeningen. Effectief met elkaar in gesprek gaan, observatief luisteren, samenvatten en reflecteren staan hierin centraal.

- Een persoonlijke herinnering per post waarin ik hen vraag naar hoe zij het geleerde toepassen


Krijgt de organisatie

-       Een digitale set “Mentale Mappenkast gespreksstarters” om in de HR cyclus te verwerken of tijdens managementgesprekken mee te nemen. Deze gespreksstarter-vragen zijn onderdeel van de training.

-     Tips op maat om op de werkvloer aan te sluiten op wat de deelnemers hebben geleerd

Duur van de training

Twee dagdelen


Groepsgrootte

Zes tot vijftien deelnemers.

Andere groepssamenstellingen mogelijk in overleg.


Prijs

€2450,-


Bovengenoemde kosten zijn inclusief materialen en exclusief BTW en reiskosten a € 0,38 per kilometer.

De kosten van catering en locatie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien gewenst heb ik tips voor mooie trainingslocaties.


Ik ben CRBKO geregistreerd, dat betekent dat ik voor sommige organisaties BTW-vrij mag factureren.